Leinstrand varmesentral

LEINSTRAND: Nypvang skole og Nypantunet helse og velferdssenter

Varmesentralen på Nypvang skole ble igangkjørt sommeren 2012. Varmesentralen leverer varme til Nypvang skole og Nypantunet helse og velferdssenter, og den har levert en fornybarandel på 100 %. Twinløsningen, bestående av to brennere i samme pelletskjel med sine doble innmatingsskruer, gir særs høg driftsikkerhet og bioandel.

Kunde: Trondheim kommune

Sted: Leinstrand

Brensel: Trepellets

Varmeproduksjon: 1 GWh