Abonner på klimavennlig oppvarming

Abonner på klimavennlig oppvarming

Nord Energi selger varme inn på næringsbygg, skoler og institusjoner.  Da slik at vi bygger og drifter et biovarmeanlegg.  Forbruket registreres på en energimåler - som gir grunnlag for en månedlig avregning.

Slik fungerer et abonnement

Spongdal-7

Grønt skifte i praksis

Skog uten andre bruksområder, benyttes til å gi oss gode og varme hjem. Bioenergi er en gammel teknologi – men som nå er modernisert – slik at du får en lønnsom og bærekraftig varmeløsning.

nord-energi-befaring-1529x600px-v2

Ta kontakt, så gir vi deg gode råd

Nord Energi er stolte over å ha hjulpet mange kommuner og bedrifter til nå sine klimamål gjennom oppvarming basert på pellets og flis.

For å kunne anbefale de beste løsningene i nye prosjekt er det en stor fordel om vi involveres allerede i planleggingsfasen. Vi tilbyr gratis vurdering av ditt byggeprosjekt og komme ut til dere for en befaring. Dette gjør oss i stand til å anbefale den mest fordelaktige løsningen for dere.

Ta kontakt for gratis befaring

Vi selger helt naturlig oppvarming – et nødvendig miljøtiltak som kundene sparer penger på.

skog