Hvorfor bioenergi?

Grønt skifte i praksis
Produktiv skog dekker 22% av landets areal. Skog uten andre bruksområder, benyttes til å gi oss gode og varme hjem. Bioenergi er en gammel teknologi – men som nå er modernisert – slik at du får en lønnsom og bærekraftig varmeløsning.