Stekke – under bygging.
Verdal kommune har sammen med borettslagene Stekke, Fløytarvegen og Elvepromenaden, inngått avtale om varmeforsyning med pellets som energibærer. Anlegget driftsettes i løpet av februar 2021. For å oppfylle kravene i gjeldende byggforskrift og målene i kommunes klima- og energiplanen var det naturlig å ta i bruk biovarme som energikilde. Verdal kommune kunngjorde innkjøpet og Nord Energi ga det beste tilbudet. Kommunen inngikk en langsiktig avtale med Nord Energi om leveranse av varme til byggene. Varmesentralen installeres med en pelletskjel og elektrokjel. Sistnevnte kjel benyttes som reserve- og spisslast. Til pelletslager blir det satt opp en 50 m3 stående silo.

Kunde: Verdal kommune
Sted: Stekket, Verdal
Brensel: Trepellets
Varmeproduksjon: 950 000 kWh