På boligfeltet Hommelvik Sjøside i Trøndelag, varmes nå 300 leiligheter opp med pellets. Ferdig utbygd vil boligfeltet bestå av cirka 400 leiligheter.

– Da vi startet utbyggingen av Hommelvik Sjøside i 2010, så var det bestemmelser i en reguleringsplan som vi måtte følges, sier Oddstein Rygg i Hommelvik Sjøside. Bestemmelsene gikk ut på at vi måtte ha fjernvarme og fornybar energi. Da begynte vi å se på forskjellige muligheter. Vi vurderte oppvarming fra sjøen, og vi kikket på forskjellige former for solenergi. Men det vi fant ut at var best for oss, var bioenergi i form av pellets, sier Rygg. Han sier at miljøaspektet blir stadig viktigere. – Det blir stadig viktigere for våre kunder at vi kan levere fornybar energi; så dette hadde betydning for valget.

«For oss er det viktig å benytte fornybar energi»
Oddstein Rygg 
Hommelvik Sjøside

Kunde: Hommelvik Sjøside
Sted: Hommelvik
Brensel: Trepellets
Varmeproduksjon: 2,5 GWh