Varmesentralen leverer avbruddsfri strøm og varme til Staup helsehus. Ved bortfall av strøm på hovedledningsnettet, overtar et nødaggregat leveransen av strøm til bygget. All varme leveres fra varmesentralen. Dette gjelder også for backupvarme.
Varmesentralen leverer også varme til Breidablikktunet helsesenter.

Sted: Staup, Levanger
Kunde: Levanger kommune
Brensel: Trepellets
Varmeproduksjon: 1 000 000 kWh