Varmesentralen ligger ved Malvik videregående skole og det er varmerørnett fram til skoler og idrettshall. Den er dimensjonert til å kunne levere varme til en eventuelt ny ungdomsskole. Prosjektet er et eksempel på strålende samarbeid mellom fylkeskommune og kommune!

Kunde: Trøndelag fylkeskommune
Sted: Vikhammer
Brensel: Trepellets
Varmeproduksjon: 200 MWh