Pelletskjelen ved skolen har en effekt på 500 kW har to brennere; på henholdsvis 200 kW og 300 kW hver. Om sommeren brukes den minste brenneren – og når det er kaldt om vinteren – brukes begge brennerne.

Kunde: Trøndelag fylkeskommune
Sted: Stiklestad, Verdal
Brensel: Trepellets
Varmeproduksjon: 1 200 MWh