Vinteren 2011 kunngjorde fylkeskommunen innkjøp av fornybar varme ved fire av sine videregående skoler. Nord Energi ga det beste tilbudet og ble tildelt oppdraget med å levere fornybar varme til Malvik vgs., Melhus vgs., Oppdal vgs. og Meldal vgs. Høsten 2011 tok skolene i bruk biovarme, og Oppdal videregående skole fikk varme basert på pellets.

Kunde: Trøndelag fylkeskommune
Sted: Oppdal
Brensel: Pellets
Varmeproduksjon: 600 000 kWh