Nøkkelferdig varmesentral.
Nord Trøndelag fylkeskommune har vedtatt omlegging til fornybar varme ved alle sine bygg. Fylkeskommunen kunngjorde vinteren 2011 innkjøp av pelletsbasert varmesentral ved Leksvik vgs. og vi ga det beste tilbudet. Sommeren 2011 fikk vi i oppdrag av fylkeskommunen å levere en ny prefabrikkert varmesentral ved Leksvik videregående skole. Varmesentralen har 400 kW pelletskjel og 300 kW elektrokjel. Sistnevnte kjel benyttes som spiss- og reservelast.

Lokal tilpassing.
Skolen ønsket at fasaden til den nye varmesentralen skulle være mest mulig lik øvrig bygningsmasse. Sentralen ble derfor kledd med tømmermannspanel og taket belagt med takshingel.

Kunde: Trøndelag fylkeskommune
Sted: Leksvik
Brensel: Trepellets
Varmeproduksjon: 300 mWh