Lokal verdiskaping
Skogsflisa produseres og leveres av lokal leverandør i Meldal. Flisleverandør er også ansvarlig for tilsyn og drift av varmesentral. Gjennom denne ordningen har flisleverandør en spesiell interesse av å levere flis av best mulig kvalitet, slik at han unngår å bruke masse ressurser på tilsyn og drift av varmesentralen. Forretningsmodellen sikrer lokal verdiskaping, uten at lokal leverandør må ta et tungt finansieringsløft og risikoen med investeringen. For fylkeskommunen er det en klar fordel å forholde seg til Nord Energi, som igjen eies av andelslaget Allskog. Nord Energi og Allskog-konsernet kan, med vår forankring mot det lokale skogbruket og den lokale treindustrien, bedre enn noen annen tilby pålitelig forsyning av brensel til biovarmeanlegg i vår region.

Kunde: Trøndelag fylkeskommune
Sted: Løkken i Meldal
Brensel: Skogsflis
Varmeproduksjon: 1 GWh